ராசிக்கல் அதிர்ஷ்ட கல்

Rasikkal-Zodiac-Lucky-Stone

இரத்தினங்கள்

மாணிக்கம் – Ruby
முத்து – Pearl
மரகதப்பச்சை – Emerald
வைரம் – Diamond
பவளம் – Coral
மஞ்சள் புஷ்பராகம் – Yellow Sapphire Topaz

நீலம் – Blue Sapphire
கோமேதகம் – Gomed Hessonite
வைடூரியம் – Cat’s Eye

 

உபரத்தினங்கள்

டோபாஸ், டர்க்காயில், அகேட், அமிதிஸ்ட், அக்குவாமரின், பெரில், கார்னீலியன், கார்னட், ஜிர்கான், ஓனிக்ஸ், ஜெடு, அம்பர், மூன்ஸ்டோன், டைகர்ஸ்ஐ, பிளட் ஸ்டோன், குவார்ட்ஸ், ஓப்பல், ஜாஸ்பர், லபிஸ் லசுலி, பெரிடோட், ஜெட் போன்ற ரத்தினங்கள் உள்ளன.

அவரவருக்கான அதிர்ஷ்டகல்லினை தேர்ந்தெடுத்து எந்த விரலில் அணிய வேண்டும் என்பதையும் தெளிவாகக் கூறுகிறோம்.

ஜெம் கற்கள் :

ஜெம் கற்களின் சக்திகளைப் பற்றி நமது மகான்களும், ரிஷிகளும் புராணங்களில் கூறியிருக்கிறார்கள்.
எப்படி ஒரு பெரிய கட்டிடம் கட்டி அதில் இடி தாங்கியை பொருத்தி ஆபத்து வராமல் தடுக்கப்படுகிறதோ அதே போல ஆபத்துகளிலிருந்து பாதுகாக்க நாம் தகுந்த ஜெம் கற்களை அணிய வேண்டும்.
Rasikkal-Zodiac-Lucky-Stoneஜெம் கற்களை மோதிரமாகவோ அல்லது டாலராகவோ செய்து அணிந்து கொண்டால் வரவிருக்கும் பல பிரச்சனைகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம்.
மனித சரீரத்தில் மின்காந்த அலைகள் சூட்சம சரீரமாக உடலுக்கு வெளியே இருந்து பாதுகாத்து வருகின்றன. அதே போல ஜெம் கற்களும் மின்காந்த அலைகளைப் பரப்பி வருவதால் சுலபமாக அதன் சக்திகளை ஆபரணமாக அணிவதன் மூலமும் ஜெம் கற்களை அருகில் வைத்திருப்பதன் மூலமும் பிரபஞ்ச சக்திகளை அடையலாம்.
உயர்ந்த ஞானத்தை அடையவும், தாந்தீரிக சக்திகளைப் பெறவும், அதன் நோய் தீர்க்கும் குணங்களுக்காகவும், உடல் உறுப்புகளைப் பலப் படுத்துவதற்காகவும், வியாபார தொழில் விருத்திக்காகவும், தேவையான பண வசதிகளைப் பெறவும் பல வகையில் ஜெம் கற்களை பயன்படுத்தலாம்.
அவரவர் ஜெனன ஜாதக அமைப்புபடி என்ன ஜெம் கற்களை அணிந்தால் நன்மை என்று ஆய்வு செய்து கூறப்படும். தேவைப்படுவோர் எங்களிடமே ஜெம் கற்களை வாங்கி பயனடையலாம்.

ஜோதிட சாஸ்திரத்திற்கும் ரத்தின கற்களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. ஜாதகத்தை நன்கு ஆராய்ந்து நல்ல பலன் தரக்கூடிய கோள்களின் ரத்தினத்தை அணிவது சிறப்பு.

கீழ்கண்ட விவரங்களை மெயில் மூலம் தெளிவாக அனுப்பவும்.

  • ஜாதகத்தின் அனைத்து பக்கங்களையும் ஸ்கேன் செய்து தெளிவாக அனுப்பவும்.
  • ஜாதகம் இல்லாதவர்கள் சரியான பிறந்ததேதி, நேரம்( பகல் /இரவு ),ஊர் அனுப்பி மற்ற விவரங்களை போனில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு கொள்ளவும்.
  • பிறந்ததேதி தெரியாதவர்கள் போனில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு கொள்ளவும்

[email protected]