தோஷங்களும் பரிகாரங்களும்

doshas-remediesதங்களின் ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் என்ன தோஷம் உள்ளது என்பதனை கண்டறிந்து அதற்கு எளிய முறைப் பரிகாரங்கள் கூறுதல்

தோஷங்கள் :

 • rahu-kethu-doshas-remedies
 • செவ்வாய் தோஷம்
 • சனி தோஷம்
 • சர்ப்ப தோஷம்
 • கால சர்ப்ப தோஷம்
 • முன்னோர் சாபம்
 • களத்திர தோஷம்
 • பிரேத சாபம்
 • புத்திர தோஷம்
 • குலதெய்வ தோஷம்
 • மாந்தி தோஷம்
 • செய்வினை தோஷம்.. இவ்வாறு பல வகை தோஷங்கள் உள்ளன.

 

கீழ்கண்ட விவரங்களை மெயில் மூலம் தெளிவாக அனுப்பவும்.

 • ஜாதகத்தின் அனைத்து பக்கங்களையும் ஸ்கேன் செய்து தெளிவாக அனுப்பவும்.
 • ஜாதகம் இல்லாதவர்கள் சரியான பிறந்ததேதி, நேரம்( பகல் /இரவு ),ஊர் அனுப்பி மற்ற விவரங்களை போனில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு கொள்ளவும்.
 • பிறந்ததேதி தெரியாதவர்கள் போனில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு கொள்ளவும்

[email protected]