தோஷங்களும் பரிகாரங்களும்

Rs.700.00

doshas-remediesதங்களின் ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் என்ன தோஷம் உள்ளது என்பதனை கண்டறிந்து அதற்கு எளிய முறைப் பரிகாரங்கள் கூறுதல்

தோஷங்கள் :

rahu-kethu-doshas-remedies
செவ்வாய் தோஷம்
சனி தோஷம்
சர்ப்ப தோஷம்
கால சர்ப்ப தோஷம்
முன்னோர் சாபம்
களத்திர தோஷம்
பிரேத சாபம்
புத்திர தோஷம்
குலதெய்வ தோஷம்
மாந்தி தோஷம்
செய்வினை தோஷம்.. இவ்வாறு பல வகை தோஷங்கள் உள்ளன.

கீழ்கண்ட விவரங்களை மெயில் மூலம் தெளிவாக அனுப்பவும்.

  • ஜாதகத்தின் அனைத்து பக்கங்களையும் ஸ்கேன் செய்து தெளிவாக அனுப்பவும்.
  • ஜாதகம் இல்லாதவர்கள் சரியான பிறந்ததேதி, நேரம்( பகல் /இரவு ),ஊர் அனுப்பி மற்ற விவரங்களை போனில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு கொள்ளவும்.
  • பிறந்ததேதி தெரியாதவர்கள் போனில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு கொள்ளவும்

[email protected]