காதல் வெற்றி

காதல், காதல் திருமணம் என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் சர்வ சாதரணமான விஷயம் ஆகி விட்டது. காதலில் வெற்றி பெற்று திருமணமாகி சந்தோஷமாக வாழ்க்கை நடத்துபவர்கள் பலர், அதே போல் காதல் திருமணம் செய்து விவாகரத்து பெற்றவர் சிலர், காதல் தோல்வியாகி திருமணமே வேண்டாம் என்று இருப்பவர் சிலர் இப்படி பலதரப்பட்டவர்கள் உள்ளனர்.

 

காதல் வெற்றியாகுமா, திருமணம் நடக்குமா அல்லது எதிர்ப்பு வருமா, யாரால் எதிர்ப்பு வரும் என்பதனையும், பலருக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் தாய், தகப்பனே முன்னின்று காதல் திருமணம் செய்து வைக்கின்றார்கள். இந்த யோகம் யாருக்கு அமையும் என்பதனையும், பரிகாரம் தேவைப்பட்டால் எளிய முறை பரிகாரமும் ஜெனன ஜாதக அமைப்பின்படி ஆய்வு செய்து கூறப்படும்.

 

கீழ்கண்ட விவரங்களை மெயில் மூலம் தெளிவாக அனுப்பவும்.

  • ஜாதகத்தின் அனைத்து பக்கங்களையும் ஸ்கேன் செய்து தெளிவாக அனுப்பவும்.
  • ஜாதகம் இல்லாதவர்கள் சரியான பிறந்ததேதி, நேரம்( பகல் /இரவு ),ஊர் அனுப்பி மற்ற விவரங்களை போனில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு கொள்ளவும்.
  • பிறந்ததேதி தெரியாதவர்கள் போனில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு கொள்ளவும்

[email protected]