கணவன் மனைவி பிரச்சனை மற்றும் விவாகரத்து

Rs.500.00

ஓவ்வொருவருக்கும் பிறவி அமைப்பு என்று ஓன்று உண்டு. அதனை அவரவர் ஜெனன ஜாதகத்தின் மூலம் அறியலாம். குடும்ப வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இல்லாத நபர்களே இல்லை. ஆனால் ஓவ்வொருவருக்கும் தீர்க்க முடிந்த பிரச்சனை, தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை என்று உண்டு. எந்த ஓரு பிரச்சனையையும் பேசித் தீர்க்கலாம். பேசித் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை என்று இல்லை.
கணவன் மனைவியிடையே உள்ள பிரச்சனை, விட்டுக் கொடுக்கும் மனப்பக்குவம் இல்லாத நபர்கள் கோர்ட், வழக்கு விவாகரத்து என்று போகிறார்கள். அனைத்திற்கும் கிரக நிலைகள் தான் தீர்மானிக்கும். அவரவர் ஜெனன ஜாதகத்தில் ஆய்வு செய்து பிரச்சனை தீர்ந்து சுமூகமாக இருப்பார்களா, விவாகரத்து ஆகுமா அல்லது இதற்கு எளிய பரிகாரம் உண்டா என்று ஆய்வு செய்து தங்களுக்கு வழிகள் கூறப்படும்.

 

 

 

 

 

கீழ்கண்ட விவரங்களை மெயில் மூலம் தெளிவாக அனுப்பவும்.

  1. கணவன்  , மனைவி இருவர் ஜாதகத்தின் அனைத்து பக்கங்களையும் தெளிவாக அனுப்பவும்.
  2. திருமணம் ஆன தேதி, நேரம், ஊர் இவைகளை அனுப்பவும்.
  3. ஜாதகம் இல்லையென்றால் போனில் தொடர்பு கொண்டு விபரம் கேட்டுக்கொள்ளவும்.

maneesmdu63@gmail.com