பல்லி விழும் பலன்

பல்லி விழும் பலன் - Lizard-worth-fall

தலையில் – கலகம், குடுமி – சுகம், கூந்தல் – லாபம், முகம் – பந்து தரிசனம், சிரசு – கெண்டம், நெற்றி – பட்டாபிஷேகம், வலப்புருவம் , இடப்புருவம் – ராஜானுக்கிரகம், வலது இடது புருவ மத்தியில் – புதல்வர் நாசம், வலது கபாலம் – சம்பத்து, இடது கபாலம் – அன்பு, வலக்கண்; – சுபம், இடக்கண்; – கட்டுப்படுதல், மூக்கு – வியாதி, மூக்கு நுனி – விசனம், மேல்உதடு – பொருள் நாசம், கீழ்உதடு – தனலாபம், மோவாய்க்கட்டை – ராஜதண்டனை, வாய் – பயம், வலது காது –தீர்க்காயுசு, இடது காது – வியாபாரம், கழுத்து – சத்ரு நாசம், வலது புஜம் – ஆரோக்யம், இடது புஜம் – ஸ்தீரி சுகம், வலக்கை – துக்கம், இடக்கை – துயரம், வலது மணிக்கட்டு – பீடை, இடது மணிக்கட்டு – கீர்த்தி, வலது கை விரல் – ராஜ சன்மானம், இடக்கை விரல் – துயரம், மார்பு – தனலாபம், வலது இடது ஸ்தானங்கள் – பாப சம்பவம், இருதயம் – சௌக்கியம், தேகம் – தீர்க்காயுசு, வலது விலா எலும்பு – வாழ்வு, இடது விலா எலும்பு – கெண்டம், வயிறு – தான்ய லாபம், நாபி – ரத்தி;ன லாபம், உபய பாரிசம் – லாபகரம் அடைதல், முதுகில் – நாசம், ஆண்குறி – தரித்திரம், வலது இடது அபானம் – தனமுண்டு, வலது இடது தொடைகள் – பிதா அரிஷ்டம், வலது இடது முழங்கால்கள் – சுபம், வலது இடது கணுக்கால்கள் – சுபம், வலது இடது பாதங்கள் – பிராயணம், வலது பாதம் – ரோகம், இடது பாதம் – துக்கம், பிருஷ்டம்  – சுபம், வலது பாத விரல்கள் – ராஜ பயம், இடது பாத விரல்கள் – நோய்;, வலது இடது கால் விரல் நகங்கள் – தனநாசம் , தேகத்தில் ஓடல் – தீர்க்காயுசு.

தோஷ பரிகாரம் : தோஷமுள்ள இடங்களில் பல்லி விழுந்தால் உடனே தலைக்கு குளித்து விட்டு இஷ்ட தெய்வத்தை வணங்கவும். காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ வரதராஜப் பெருமாள் கோவிலில் உள்ள தங்க, வெள்ளி பல்லியை நினைத்து கொள்வது உத்தமம்.